0 votes
Virale video "Wilde kaketoe en verdwaalde zijn jarenlang beste vrienden geworden en hangen vaak samen"
7 views Apr 19
Beheer 920 points
Welcome to Gallery, where you can add videos, images and receive comments from other members of the community.

Your Comment

Your name to display (optional)
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:

To avoid this verification in future, please log in or register.
Beheer 920 points
hallo buurvrouw wat doede gij vanavond.
ja da week eigenlijk nie.
ehm ja ik ook nie mooi weertje he.
ja das in ding da zeker is.
ho nou buurvrouw nie zo dicht bij kome hor word ik bietje zeneuwachtig van.
ow ja ja, jajaja kan ik ook niks aan doen hoor ik zie jou zo graag.
zien is goed maar gaai eerst maar oe bakske leeg eten
0 votes
Apr 19